Kế toán thuế

Giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% trong năm 2022

Chính thức giảm thuế giá trị gia tăng xuống 8% từ ngày 1/2/2022

Chính sách giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8%, hay giảm 2% thuế VAT được Quốc hội ban hành ngày 11/01/2022 thông qua Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội với tỷ lệ tán thành là 424/426 đại biểu tham gia.

Ngày 11/01/2022, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết 43/2022/QH15 thống nhất chính sách hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội bao gồm 3 nội dung:

 • Chính sách tài khóa
 • Chính sách tiền tệ
 • Các chính sách khác.

Trong đó, chính sách giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% được quy định cụ thể trong chính sách tài khoá. Thời hạn có hiệu lực của chính sách giảm thuế VAT từ 10% xuống 8% trong năm 2022 (Chính thức áp dụng từ 01/02/2022)

 1.Nội dung nghị định 15/2022/NĐ-CP

 • Đối tượng áp dụng: Giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng. Áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% (còn 8%), trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sau: Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất; Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt; Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin. 
 • Thời hạn áp dụng: Từ 01/02/2022 đến 31/12/2022
 • Đối với cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo PP khấu trừ:
 • Áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm nói trên.
 • Khi lập hóa đơn GTGT cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế GTGT, tại dòng thuế suất thuế GTGT ghi 8%.
 • Đối với cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo PP tính tỷ lệ % trên doanh thu:
 • Giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT.
 • Khi lập hóa đơn bán hàng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế GTGT: Cột “Thành tiền” ghi đầy đủ tiền hàng hóa, dịch vụ trước khi giảm; Cột “Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ” ghi theo số đã giảm 20% mức tỷ lệ trên doanh thu; đồng thời ghi chú: “Đã giảm ….(số tiền) tương ứng 20% mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP

3. Các nhóm hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT

Đối tượng áp dụng chính sách giảm thuế VAT từ 10% xuống 8% năm 2022

 • Áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% (còn 8%).

Ngoại trừ các trường hợp sau:

 • Viễn thông
 • Công nghệ thông tin
 • Hoạt động tài chính
 • Ngân hàng 
 • Chứng khoán
 • Bảo hiểm
 • Kinh doanh bất động sản
 • Sản xuất kim loại và sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn
 • Ngành khai khoáng (không kể khai thác than)
 • Sản xuất than cốc
 • Dầu mỏ tinh chế
 • Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất
 • Hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. 

Cách áp dụng chính sách giảm thuế 8% và quy định lập hóa đơn:

 • Đối với cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

– Áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc các đối tượng được giảm thuế nêu trên.

– Khi lập hóa đơn GTGT cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế GTGT, tại dòng thuế suất thuế GTGT ghi “mức thuế suất theo quy định 8%“.

 • Đối với cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu:

– Áp dụng chính sách giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT.

– Hóa đơn bán hàng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế GTGT:

Cột “Thành tiền” ghi đầy đủ tiền hàng hóa, dịch vụ trước khi giảm

Cột “Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ” ghi theo số đã giảm 20% mức tỷ lệ trên doanh thu

Ghi chú: “Đã giảm ….(số tiền) tương ứng 20% mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT theo Nghị quyết số 43/2022/QH15”

Kết luận

Trên đây là thông tin giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8% theo quy định của Chính Phủ. Hy vọng rằng với những thông tin được chia sẻ trong bài viết trên đây có thể mang đến cho bạn đọc và Quý doanh nghiệp những thông tin hữu ích nhất.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào hãy liên hệ ngay tới Hotline (028) 3620-8140  hoặc gửi mail qua hòm thư tư vấn info@wacontre.com để được tư vấn và hỗ trợ nhanh chóng. Với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, Dịch vụ ketoan.wacontre.com luôn sẵn sàng phục vụ quý khách hàng một cách nhiệt tình và hiệu quả nhất. (Đối với khách hàng Nhật Bản có thể liên hệ qua Hotline: (050) 5534 5505.)