dịch vụ quản lý lao động

Đối với bất cứ một bộ máy hoạt động sản xuất kinh doanh nào thì bộ phận nhân sự cũng sẽ đóng vai trò nòng cốt. Wacontre sẽ hỗ trợ doanh nghiệp quản lý nhân sự, quản lý hợp đồng lao động, chấm công, tính lương, BHXH, đảm bảo các quyền lợi cho người lao động.

*Giá chưa bao gồm VAT

BẢNG GIÁ HỖ TRỢ QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ( DÀNH CHO CÁ NHÂN VIỆT NAM )
Nội dung công việc Giá (Người/Tháng)
*Cá nhân Việt Nam
Hỗ trợ xác nhận thu nhập cho cá nhân tự đi quyết toán 500.000 VNĐ
Nhận bảng lương, tính toán
Làm báo cáo quyết toán PIT
700.000 VNĐ
Doanh nghiệp không cần hỗ trợ quyết toán (tự tính toán, làm báo cáo quyết toán)
Hỗ trợ cách làm, kết quả"
Miễn phí
*Cá nhân nước ngoài
Hỗ trợ xác nhận thu nhập cho cá nhân tự đi quyết toán
Nhận bảng lương, tính toán
Làm báo cáo quyết toán PIT
7.000.000 VNĐ
DỊCH VỤ TÍNH LƯƠNG, HỢP ĐỒNG
Nội dung công việc Giá theo phát sinh
Tính lương (nhân viên Việt Nam) 500.000 VNĐ/người/tháng
Tính lương (nhân viên nước ngoài)
2.000.000 VNĐ/người/tháng
Làm hợp đồng lao động, hợp đồng dịch vụ, các loại hợp đồng khác 300.000 VNĐ/lần
DỊCH VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI
*Đăng ký BHXH lần đầu
Tư vấn sử dụng lao động, các khoản bảo hiểm sau khi thành lập Công Ty
Đăng ký mã đơn vị
Đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN
700.000 VNĐ
*Các dịch vụ BHXH phát sinh thêm
Báo tăng, báo giảm
Chế độ ốm đau, thai sản,...
Gộp sổ BHXH khi người lao động có nhiều sổ.
Các yêu cầu khác.
500.000 VNĐ/lần phát sinh/dịch vụ
ĐĂNG KÝ LAO ĐỘNG VÀ CÁC CHẾ ĐỘ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
Khai trình lao động, đăng ký thang lương bảng lương, quy chế công ty cho Phòng Lao động
Làm và nộp báo cáo tình hình sử dụng lao động cho Phòng lao động định kỳ
Nộp hồ sơ để NLĐ được hưởng các chế độ theo chính sách của Phòng lao động.
500.000 VNĐ/lần phát sinh/dịch vụ