dịch vụ quản lý lao động

Đối với bất cứ một bộ máy hoạt động sản xuất kinh doanh nào thì bộ phận nhân sự cũng sẽ đóng vai trò nòng cốt. Wacontre sẽ hỗ trợ doanh nghiệp quản lý nhân sự, quản lý hợp đồng lao động, chấm công, tính lương, BHXH, đảm bảo các quyền lợi cho người lao động.

Dịch vụ tính Lương/ Tháng
Nội dung công việc Giá theo phát sinh (Người)
Tính lương
Hướng dẫn thảo bảng lương khi mới thành lập công ty/lần/người
500.000 VNĐ
Giá chưa bao gồm VAT
ĐĂNG KÝ BẢO HIỂM XÃ HỘI LẦN ĐẦU
Tư vấn sử dụng lao động, các khoản bảo hiểm sau khi thành lập Công Ty
Đăng ký mã đơn vị
Đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN
1.500.000 VNĐ
CÁC DỊCH VỤ PHÁT SINH BHXH
Báo tăng, báo giảm
Chế độ ốm đau, thai sản,....
Xin cấp lại sổ BHXH, thẻ BHYT do mất, hư hỏng, thay đổi thông tin
Gộp sổ BHXH khi người lao động có nhiều sổ.
Nhận trợ cấp BHXH 1 lần.
Các yêu cầu khác.
(Các quận huyện TP.HCM)
500.000 VNĐ/ lần phát sinh/ dịch vụ

(Các quận huyện ngoài TP.HCM)
800.000 VNĐ/ lần phát sinh/ dịch vụ
Giá chưa bao gồm VAT
ĐĂNG KÝ LAO ĐỘNG VÀ CÁC CHẾ ĐỘ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
Khai trình lao động, đăng ký thang lương bảng lương, quy chế công ty cho Phòng Lao động
Làm và nộp báo cáo tình hình sử dụng lao động cho Phòng lao động định kỳ
Nộp hồ sơ để NLĐ được hưởng các chế độ theo chính sách của Phòng lao động.
(Các quận huyện TP.HCM)
500.000 VNĐ/ hồ sơ

(Các quận huyện ngoài TP.HCM)
800.000 VNĐ/ hồ sơ
Giá chưa bao gồm VAT