Dịch vụ
bảo hiểm xã hội

Trang chủ

Bảo hiểm xã hội

Các dịch vụ của Bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ LAO ĐỘNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI LẦN ĐẦU (DỊCH VỤ TRỌN GÓI)

ĐĂNG KÝ LAO ĐỘNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI (Dưới 5 người)

– Tư vấn sử dụng lao động, các khoản bảo hiểm sau khi thành lập Công Ty

– Khai trình lao động

– Đăng ký thang lương, phụ cấp

– Đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHT

1.500.000 VNĐ/ Hồ sơ

SỐ LƯỢNG LAO ĐỘNG CẦN ĐĂNG KÝ

> 5 lao động (Các quận huyện TP.HCM)

> 5 lao động (Các quận huyện ngoài thành phố HCM)

Thu thêm 300.000 VNĐ/ Người

Thu thêm 500.000 VNĐ/ Người

BẢNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ PHÁT SINH (DỊCH VỤ TRỌN GÓI)

– Làm hồ sơ bổ sung - báo tăng, báo giảm

– Chế độ ốm đau, thai sản,...

– Xin cấp lại sổ BHXH, thẻ BHYT do mất, hư hỏng.

– Thay đổi nơi khám chữa bệnh.

– Gộp sổ BHXH khi người lao động có nhiều sổ.

– Nhận trợ cấp BHXH 1 lần ...

(Các quận huyện TP.HCM)
Từ 300.000 VNĐ

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ LAO ĐỘNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI LẦN ĐẦU
ĐĂNG KÝ LAO ĐỘNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI
Tư vấn sử dụng lao động, các khoản bảo hiểm sau khi thành lập Công Ty500.000 VNĐ/Người
Khai trình lao động
Đăng ký thang lương, phụ cấp
Đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN
BẢNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ PHÁT SINH > 5 NGƯỜI
- Làm hồ sơ bổ sung - Báo tăng, báo giảm
- Chế độ ốm đau, thai sản,....
- Xin cấp lại sổ BHXH, thẻ BHYT do mất, hư hỏng.
- Thay đổi nơi khám chữa bệnh.
- Gộp sổ BHXH khi người lao động có nhiều sổ.
- Nhận trợ cấp BHXH 1 lần ...
(Các quận huyện TP.HCM)
Từ 300.000 VNĐ
(Các quận huyện ngoài TP.HCM)
Từ 500.000 VNĐ