Dịch vụ
bảo hiểm xã hội

Trang chủ

Bảo hiểm xã hội

Các dịch vụ của Bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.

1. Đăng ký thang bảng lương và đăng ký sử dụng lao động

– Công văn đăng ký sử dụng lao động
- Báo cáo tình hình sử dụng lao động (2 bản)
- Bản sao Giấy Đăng ký kinh doanh
- Hợp đồng lao động của nhân viên
- Công văn đăng ký thang bảng lương (2 bản)
- Thang bảng lương (2 bản)
- Quyết định ban hành thang bảng lương của Giám đốc ( 2 bản)
- Đơn xác nhận không đủ điều kiện thành lập công đoàn (2 bản)

2. Về thủ tục Đăng ký BHXH

– Thông tin cá nhân (CMND)
- Thông tin đăng ký lương đóng BHXH
- Nơi đăng ký khám chữa bệnh
- Phiếu giao nhận hồ sơ
- Tờ khai tham gia BHXH
- Danh sách lao động tham gia BHXH (theo mẫu 02a- TBH)
- Giấy phép đăng ký kinh doanh
=> Sau đó tiến hành đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN

3. Chốt sổ BHXH, lấy thẻ BHYT

– Thời gian quy định từ 30 đến 45 ngày. THỦ TỤC CHỐT SỔ BHXH – Mẫu D02-TS (2 bản) giảm lao động – Mẫu D01-TS (1 bản) – Quyết định chấm dứt HĐLĐ ​
– Sổ BHXH – Thẻ BHYT còn giá trị sử dụng THỦ TỤC CHỐT SỔ BHXH
– Mẫu D02-TS (2 bản) giảm lao động
– Mẫu D01-TS (1 bản)
– Quyết định chấm dứt HĐLĐ
- Thang bảng lương (2 bản)
– Sổ BHXH, thẻ BHYT còn giá trị sử dụng.

4. Các dịch vụ phát sinh

– Làm hồ sơ bổ sung
– Chế độ ốm đau, thai sản,….
– Xin cấp lại sổ BHXH, thẻ BHYT do mất, hư hỏng.
– Thay đổi nơi khám chữa bệnh.
– Nhận trợ cấp BHXH 1 lần …

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ LAO ĐỘNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI LẦN ĐẦU (DỊCH VỤ TRỌN GÓI)

ĐĂNG KÝ LAO ĐỘNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI (Dưới 5 người)

– Tư vấn sử dụng lao động, các khoản bảo hiểm sau khi thành lập Công Ty

– Khai trình lao động

– Đăng ký thang lương, phụ cấp

– Đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHT

1.500.000 VNĐ/ người

SỐ LƯỢNG LAO ĐỘNG CẦN ĐĂNG KÝ

> 5 lao động (Các quận huyện TP.HCM)

> 5 lao động (Ngoài quận huyện TP.HCM)

Thu thêm 300.000 VNĐ/ Người

Thu thêm 500.000 VNĐ/ Người

BẢNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ PHÁT SINH (DỊCH VỤ TRỌN GÓI)

– Xin cấp lại sổ BHXH, thẻ BHYT do mất, hư hỏng.

– Thay đổi nơi khám chữa bệnh.

– Nhận trợ cấp BHXH 1 lần …

– Công văn đăng ký sử dụng lao động

(Các quận huyện TP.HCM)

– Làm hồ sơ bổ sung– Chế độ ốm đau, thai sản,….

500.000 VNĐ

(Ngoài quận huyện TP.HCM)

700.000 VNĐ