DỊCH VỤ CÔNG TY MỚI THÀNH LẬP

Doanh nghiệp mới thành lập sẽ cần chuẩn bị nhiều thứ nhất là thủ tục kê khai thuế ban đầu. Vậy, kê khai như thế nào là đúng, cần chuẩn bị các bước ra sao? Wacontre sẽ hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp kê khai thuế ban đầu cho công ty mới thành lập.

Sau khi thành lập công ty cần thực hiện các bước sau:

Bước 3: Lựa chọn phương pháp kê khai thuế GTGT + TNCN + Hoá đơn

Bảng giá dịch vụ

Tuỳ vào nhu cầu của Bạn, Chúng tôi đem đến một dịch vụ kế toán trọn gói với chi phí hợp lý nhất. 96,8% khách hàng theo khảo sát đánh giá mức giá dịch vụ của chúng tôi là hợp lý và tương xứng với chất lượng cung cấp.

Gói cơ bản

2.000.000 VNĐ
 • Mở tài khoản ngân hàng
 • Đăng ký chữ ký số - Hóa đơn điện tử
 • Nộp tờ khai, tiền thuế môn bài
 • Đăng ký các thông tin bổ sung với cơ quan thuế

Gói nâng cao

7500000VNĐ
3.450.000 VNĐ
 • Mở tài khoản ngân hàng

  500.000 VNĐ

 • Đăng ký chữ ký số - Hóa đơn điện tử

  500.000 VNĐ

 • Nộp tờ khai, tiền thuế môn bài

  500.000 VNĐ

 • Đăng ký các thông tin bổ sung với cơ quan thuế

  500.000 VNĐ

 • Lập bảng lương mẫu

  1.000.000 VNĐ

 • Xây dựng thang bảng lương

  1.500.000 VNĐ

 • Khai trình lao động, xây dựng nội quy

  1.500.000 VNĐ

 • Đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu

  1.500.000 VNĐ

GÓI KHỞI NGHIỆP
(Công ty mới thành lâp-Trọn gói)
Mở tài khoản ngân hàng + mua chữ ký số 2.000.000 VNĐ
Kê khai + nộp thuế môn bài
Lựa chọn phương pháp kê khai thuế GTGT + TNCN
Lựa chọn hình thức kế toán + Khấu hao tài sản cố định
Đăng ký hóa đơn điện tử