DỊCH VỤ CÔNG TY MỚI THÀNH LẬP

Dịch vụ thành lập công ty là một dịch vụ tư vấn hỗ trợ cho doanh nghiệp về nhiều vấn đề như pháp lý, thủ tục thực hiện thành lập công ty, hồ sơ giấy tờ cần chuẩn bị để thành lập doanh nghiệp,… Giúp cho bạn chuẩn bị trước một cách chu đáo, sẵn sàng biến mong muốn trở thành hiện thực.

Sau khi thành lập công ty cần thực hiện các bước sau:

Bước 2: Kê khai + Nộp Tiền thuế môn bài

Bước 3: Lựa chọn phương pháp kê khai thuế GTGT + TNCN + Hoá đơn

Bước 4: Lựa chọn hình thức kê toán + Khấu hao TSCĐ

Bước 5: Đăng ký hóa đơn điện tử

Bảng giá dịch vụ

Tuỳ vào nhu cầu của Bạn, Chúng tôi đem đến một dịch vụ kế toán trọn gói với chi phí hợp lý nhất. 96,8% khách hàng theo khảo sát đánh giá mức giá dịch vụ của chúng tôi là hợp lý và tương xứng với chất lượng cung cấp.

Gói khởi nghiệp

(CÔNG TY MỚI THÀNH LẬP - TRỌN GÓI)


2.000.000 VNĐ
 • Mở tài khoản ngân hàng - mua chữ ký số
 • Kê khai nộp thuế môn bài
 • Lựa chọn phương pháp kê khái thuế GTGT + TNCN
 • Lựa chọn hình thức kế toán + Kháu hao tài sản cố định
 • Đăng ký hoá đơn điện tử

Gói khởi nghiệp

(CÔNG TY MỚI THÀNH LẬP - THEO YÊU CẦU)


7500000VNĐ
3.450.000 VNĐ
 • Hỗ trợ mở tài khoản

  500.000 VNĐ

 • Mua chữ ký số - Hỗ trợ doanh nghiệp

  500.000 VNĐ

 • Đăng ký tài khoản SKHDT,cơ quản thuế

  500.000 VNĐ

 • Đăng ký nộp thuế điện tử

  500.000 VNĐ

 • Hỗ trợ phát hành hoá đơn điện tử

  1.000.000 VNĐ

 • Lập bảng lương

  1.500.000 VNĐ

 • Xây dựng hệ thống thang bảng lương định kỳ

  1.500.000 VNĐ

 • Đăng ký bảo hiểm xã hội

  1.500.000 VNĐ

 • Khai trình lao động, xây dựng nội quy

  1.500.000 VNĐ

GÓI KHỞI NGHIỆP
(Công ty mới thành lâp-Trọn gói)
Mở tài khoản ngân hàng + mua chữ ký số2.000.000 VNĐ
Kê khai + nộp thuế môn bài
Lựa chọn phương pháp kê khai thuế GTGT + TNCN
Lựa chọn hình thức kế toán + Khấu hao tài sản cố định
Đăng ký hóa đơn điện tử