KẾ TOÁN TRỌN GÓI CHO CÔNG TY VIỆT NAM

Dịch vụ kế toán trọn gói được hiểu là một hoạt động tổng thể liên quan đến kế toán doanh nghiệp bao gồm toàn bộ các nghiệp vụ kế toán như: báo cáo thuế, báo cáo tài chính, quyết toán thuế. Dịch vụ kế toán thuế trọn gói mang đến cho doanh nghiệp những lợi ích tối đa khi nguồn chi phí bỏ ra tối thiểu.

Bảng kê khai

STT

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI

1

Thực hiện kê khai, đăng ký thuế ban đầu.

2

Thiết lập và xây dựng hệ thống sổ sách kế toán ban đầu.

3

Kê khai thuế VAT, TNCN, TNDN hàng tháng, quý

4

Đăng ký mua/In hóa đơn.

5

Thông báo phát hành hóa đơn.

6

Đứng tên kế toán trưởng cho doanh nghiệp.

7

Kiểm tra các chứng từ đầu vào, đầu ra cho phù hợp với quy định của pháp luật.

8

Phân loại, sắp xếp, đóng chứng từ kế toán.

9

Thực hiện hạch toán và ghi sổ kế toán các chứng từ, các giao dịch theo quy định.

10

Lập các báo cáo thuế gửi cho cơ quan thuế hàng tháng, hàng quý và hàng năm theo quy định.

11

Lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế hàng năm.

12

Lập và in các lọai sổ sách kế toán theo quy định.

13

Thực hiện việc giao nhận chứng từ và sổ sách kế toán với cơ quan thuế và quý công ty;

14

Tư vấn kế toán, thuế, lao động và hóa đơn chứng từ cho quý doanh nghiệp.

15

Làm việc và giải trình với cơ quan thuế thay cho doanh nghiệp trong phạm vi công việc đã thực hiện.

16

Sẽ thay Quý khách hàng tiếp xúc, làm hồ sơ, chứng từ thanh toán, hợp đồng … với Khách hàng hay Nhà cung cấp do Quý khách hàng chỉ định trong phạm vi công việc giao kết.

QUYỀN LỢI KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI WACONTRE

STT

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI

1

Được cảnh báo kịp thời những rủi ro có thể xảy đến

2

Hướng dẫn cách viết, sử dụng và quản lý hóa đơn, lập chứng từ thu chi theo quy định.

3

Hướng dẫn cách nhận biết hóa đơn và những chứng từ hợp lệ hay không hợp lệ.

4

Tư vấn về đăng ký lao động tiền lương, BHXH, BHYT

5

Tư vấn về thuế giá trị gia tăng hay Thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân.

6

Thường xuyên giải đáp những vướng mắc về thuế và nhiều vấn đề liên quan đến kế toán, pháp luật trong hoạt động kinh doanh.

7

Giữ gìn và hoàn trả cho khách hàng các chứng từ gốc (nếu có).

8

Có trách nhiệm giải trình khi cơ quan thuế kiểm tra tại công ty và chịu các trách nhiệm về tính chính xác của báo cáo và sổ sách kế toán, quyết toán…

*Giá chưa bao gồm VAT

Nội dung công việc Gói cơ bản
1.000.000 VND/tháng
Gói nâng cao
2.500.000 VND/tháng
Gói cao cấp
5.000.000 VND/tháng
1. Kế toán
Báo cáo thuế GTGT (VAT), TNCN (PIT) hàng quý
Báo cáo tài chính năm
Quyết toán thuế TNDN (CIT) hàng năm
Đăng ký kế toán trưởng
Tư vấn thuế
Nhập sổ sách kế toán Miễn phí 5 hoá đơn/tháng Miễn phí 20 hoá đơn/tháng Miễn phí 50 hoá đơn/tháng
Hóa đơn phát sinh 50.000 VNĐ/hoá đơn 40.000 VNĐ/hoá đơn 30.000 VNĐ/hoá đơn
2. Hành chính
Hỗ trợ quản lý tài khoản và các thủ tục ngân hàng 500,000 VNĐ/tháng
Báo cáo lao động hằng năm (6 tháng/lần) 500,000 VNĐ/lần
3. Nhân sự
3.1. Theo tháng

Tính lương nhân viên (Việt Nam)

3.2. Theo từng lần phát sinh

Làm hợp đồng lao động
Thực hiện các thủ tục về BHXH
Đăng ký mã số thuế cá nhân, người phụ thuộc
Trọn gói
500.000 VNĐ/
người/tháng
Miễn phí 4 nhân viên Miễn phí 10 nhân viên
4. Quyết toán thuế TNCN (năm) - PIT
WACONTRE hỗ trợ chứng từ 500.000 VNĐ/
người/năm
Miễn phí 4 nhân viên Miễn phí 10 nhân viên
WACONTRE quyết toán thay 700.000 VNĐ/
người/năm
Miễn phí 4 nhân viên Miễn phí 10 nhân viên
Dịch vụ tính Lương (Thuế TNCN)/ Tháng
Tính lương Giá (Người/Tháng)
Uỷ quyền công ty tính lương 500.000 VNĐ
Hướng dẫn thảo bảng lương khi mới thành lập công ty/lần/người
BẢNG GIÁ HỖ TRỢ QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
Nội dung công việc Giá (Người/Tháng)
Hỗ trợ xác nhận thu nhập cho cá nhân tự đi quyết toán 500.000 VNĐ
Nhận bảng lương, tính toán
Làm báo cáo quyết toán PIT
700.000 VNĐ
Doanh nghiệp không cần hỗ trợ quyết toán (tự tính toán, làm báo cáo quyết toán)
Hỗ trợ cách làm, kết quả
Miễn phí

Dịch vụ kế toán thuế

1.450.000 VNĐ
 • Báo cáo thuế môn bài
 • Báo cáo thuế giá trị gia tăng
 • Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn
 • Báo cáo thuế thu nhập cá nhân
 • Quyết toán thuế thu nhập cá nhân

01->05 hóa đơn

300.000 VNĐ

06->20 hóa đơn

500.000 VNĐ

21->50 hóa đơn

1.500.000 VNĐ

51->100 hóa đơn

2.500.000 VNĐ

150->200 hóa đơn

4.000.000 VNĐ

Tính lương, thuế TNCN/người

500.000 VNĐ

Tư vấn các vấn đề BHXH, thai sản, đau ốm

600.000 VNĐ

Soạn & lập HĐLĐ

300.000 VNĐ

Quyết toán PIT

 

Uỷ quyền công ty quyết toán

700.000 VNĐ/người

Cá nhân tự quyết toán

500.000 VNĐ/người

Dịch vụ phát sinh thêm dành cho những công ty nước ngoài và văn phòng đại diện

dành cho những công ty nước ngoài và văn phòng đại diện
 • Báo cáo DPI /quý (Báo cáo tình hình công ty có vốn đầu tư nước ngoài) 1.000.000 VNĐ/Quarter
 • Đăng ký kế toán trưởng 1.000.000 VNĐ/Month
 • Tính toán PIT cho người lao động nước ngoài 1.000.000 VNĐ/Person/ Month
 • Báo cáo tình hình sử dụng lao động 1.000.000 VNĐ/6 Month (Công ty VN), 1.500.000 VNĐ/6 Month (Công ty NN)
 • Báo cáo hoạt động kinh doanh cho văn phòng đại diện/năm 2.000.000 VNĐYear
 • Làm hợp đồng doanh thu 1.000.000 VNĐ/cái/Year
 • Quản lý tài khoản ngân hàng (Đặt yêu cầu thanh toán giao dịch với ngân hàng, đăng kí tài khoản ngân hàng) 1.000.000 VNĐ/Month
 • Báo tăng/giảm lao động, hồ sơ thai sản, ốm đau 300.000vnd/Profile (In City), 500.000 VNĐ/Profile (Out City)