Dịch vụ
Kế toán thuế

Trang chủ

Kế toán thuế

Các dịch vụ của Kế toán thuế

Kế toán thuế là kế toán phụ trách về các vấn đề về khai báo thuế trong doanh nghiệp. Kế toán thuế là nghĩa vụ của các doanh nghiệp đối với nhà nước. Nhà nước chỉ có thể quản lý được nền kinh tế nhiều thành phần khi có kế toán thuế.

LẬP KẾ HOẠCH, THEO DÕI, CẬP NHẬT THÔNG HÓA ĐƠN, BÁO CÁO

Làm việc với cơ quan thuê khi có vấn đề phát sinhLập kế hoạch thuế giá trị gia tăng thu nhập doanh nghiêp, nộp ngân sách.Lập hồ sơ hoàn thuế khi có phát sinh. Theo dõi báo cáo tình hình ngân sách của công ty. Đối chiếu số liệu báo cáo thuế của các cơ sở giữa báo cáo với quyết toán. Cập nhật theo dõi việc giao nhận hóa đơn. Cập nhật kịp thời các thông tin về luật thuế, soạn thông báo các nghiệp vụ quy định của luật thuế có liên quan đến hoạt đông sản xuất kinh doanh của công ty để cơ sở biết thực hiện

KIỂM TRA VÀ LẬP BÁO CÁO TỔNG HỢP

Kiểm tra, đối chiếu hóa đơn GTGT với bảng kê thuế. Kiểm tra hóa đơn đầu vào. Kiểm tra báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thuế để báo cáo cục thuế. Hằng tháng, quý năm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong kỳ. Tập hợp hóa đơn, chứng từ phát sinh của doanh nghiệp để theo dõi và hạch toán. Lập báo cáo tổng hợp thuế theo định kỳ hoặc đột xuất. Lập báo cáo thuế hàng kỳ và nộp thuế cho công ty. Hàng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT

Bảng kê khai

KÊ KHAI THEO THÁNG

Lập báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý và nộp thuế cho công ty.

Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế cuối năm, báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có vấn đề phát sinh Kiểm tra đối chiếu hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) với bảng kê thuế đầu vào, đầu ra từng cơ sở

KÊ KHAI THEO QUÝ

Lập tờ khai Thuế Giá trị gia tăng (nếu có)

Lập bảng kê Báo cáo tình hình hình sử dụng Hóa đơn theo quý

Lập tờ khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân

KÊ KHAI THEO năm

Quyết toán Thuế Thu nhập Doanh nghiệp

Quyết toán Thuế thu nhập cá nhân

Lập báo cáo tài chính

Dịch vụ kế toán trọn gói (Tháng)
Nội dung công việc Số lượng hợp đồng đầu vào, đầu ra Giá (VNĐ)
Nhận chứng từ hóa đơn từ doanh nghiệp.
Ghi sổ bút toán, lập sổ sách kế toán chi tiết và tổng hợp.
Lập báo cáo thuế hàng quý (VAT, CIT, PIT).
Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
Trao đổi và tư vấn số liệu hàng kỳ.
Lập BCTC cuối năm.
Lập quyết toán thuế doanh nghiệp cuối năm.
Thông báo khách hàng số thuế phải nộp khi phát sinh.
Thay mặt doanh nghiệp làm việc với cơ quan thuế.
Không phát sinh/ no incurred 500.000
01->05 hóa đơn/invoice 700.000
06->20 hóa đơn/invoice 1.200.000
06->20 hóa đơn/invoice 2.200.000
51->100 hóa đơn/invoice 3.200.000
150->200 hóa đơn/invoice 4.200.000
Dịch vụ tính Lương (Thuế TNCN)/ Tháng
Tính lương
Uỷ quyền công ty tính lương 500.000 VNĐ/Người
Hướng dẫn thảo bảng lương khi mới thành lập công ty/lần/người

*Giá chưa bao gồm VAT/not include VAT

Bảng giá dịch vụ

Tuỳ vào nhu cầu của Bạn, Chúng tôi đem đến một dịch vụ kế toán trọn gói với chi phí hợp lý nhất. 96,8% khách hàng theo khảo sát đánh giá mức giá dịch vụ của chúng tôi là hợp lý và tương xứng với chất lượng cung cấp.


Dịch vụ kế toán thuế

1.450.000 VNĐ
  • Báo cáo thuế môn bài
  • Báo cáo thuế giá trị gia tăng
  • Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn
  • Báo cáo thuế thu nhập cá nhân
  • Quyết toán thuế thu nhập cá nhân

01->05 hóa đơn

300.000 VNĐ

06->20 hóa đơn

500.000 VNĐ

21->50 hóa đơn

1.500.000 VNĐ

51->100 hóa đơn

2.500.000 VNĐ

150->200 hóa đơn

4.000.000 VNĐ

Tính lương, thuế TNCN/người

500.000 VNĐ

Tư vấn các vấn đề BHXH, thai sản, đau ốm

600.000 VNĐ

Soạn & lập HĐLĐ

300.000 VNĐ

Quyết toán PIT

 

Uỷ quyền công ty quyết toán

700.000 VNĐ/người

Cá nhân tự quyết toán

500.000 VNĐ/người