Bảo hiểm xã hội

QUY TRÌNH LÀM HỒ SƠ KÊ KHAI BẢO HIỂM XÃ HỘI BAN ĐẦU

Quy trình làm hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2020 được tuân thủ theo hướng dẫn tại Quyết định số 595/QĐ-BHXH của cơ quan bảo hiểm xã hội về việc ban hành quy trình thu hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn, bệnh nghề nghiệp, cấp lại thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội.

QUY TRÌNH LÀM HỒ SƠ KÊ KHAI BẢO HIỂM XÃ HỘI BAN ĐẦU

Bước 1: Người lao động thực hiện

Người lao động làm tờ khai tham gia bảo hiểm theo mẫu TK1-TS ban hành kèm theo của quyết định số 888/QĐ-BHXH

Bước 2: Người sử dụng lao động thực hiện

  1. Lập tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo mẫu TK3-TS ban hành kèm theo của quyết định 595/QĐ-BHXH
  2. Báo cáo tình hình sử dụng lao động của doanh nghiệp và danh sách tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo mẫu D01-LT ban hành kèm theo quyết định số 1040/QĐ-BHXH

Bước 3: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tham gia bảo hiểm lần đầu như sau

  1. Thành phần hồ sơ: Nộp mẫu TK1-TS, TK3-TS, D02-LT
  2. Số lượng: 1 bộ
  3. Địa điểm nộp hồ sơ

– Nộp tại cơ quan bảo hiểm xã hội quận/huyện nơi đăng ký trên giấy phép kinh doanh.

– Doanh nghiệp đặt địa chỉ trụ sở trình ở địa phương nào thì đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội ở địa phương đó theo phân cấp của bảo hiểm xã hội tỉnh.

– Chi nhánh của doanh nghiệp đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tại nơi cấp giấy phép đăng ký kinh doanh cho chi nhánh.

Hình thức nộp hồ sơ: Nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết hồ sơ thông qua giao dịch điện tử, dịch vụ bưu chính như sau:

  • Đối với hồ sơ bằng giấy: Doanh nghiệp thông báo cho cơ quan bảo hiểm và bên dịch vụ bưu chính đến nhận giấy tờ trực tiếp tại đơn vị. Đối với dữ liệu điện tử thì doanh nghiệp gửi cho cơ quan bảo hiểm thông qua phần mềm bảo hiểm.
  • Đối với doanh nghiệp đăng ký giao dịch điện tử thì thực hiện theo quy định về giao dịch điện tử về việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, cấp lại thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội.

Thời hạn nộp hồ sơ

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc ngày có hiệu lực của quyết định tuyển dụng thì người lao động phải nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định đến cơ quan bảo hiểm xã hội.

Bước 4: Cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện

1. Cấp sổ bảo hiểm xã hội

Không quá 5 ngày làm việc sau khi nhận đầy đủ hồ sơ cơ quan bảo hiểm sẽ cấp sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động.

2. Cấp thẻ bảo hiểm y tế

Không quá 5 ngày làm việc sau khi nhận đầy đủ hồ sơ cơ quan bảo hiểm sẽ cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động.

MỘT SỐ LƯU Ý KHI ĐĂNG KÝ THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI

Khi tham gia bảo hiểm xã hội doanh nghiệp cần lưu ý đến các đối tượng bắt buộc phải tham gia bảo hiểm xã hội. Các đối tượng đó bao gồm:

1. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc các đối tượng sau: 

– Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo công việc có thời hạn hợp đồng lao động từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, bao gồm cả là hợp đồng lao động được giao kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người lao động dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật Việt Nam về lao động;

– Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn hợp đồng từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

– Công nhân quốc phòng, công an hoặc người làm công tác khác trong các tổ chức cơ yếu;

– Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong quân đội nhân dân, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật trong công an nhân dân, người làm các công tác cơ yếu và được hưởng lương như đối với quân nhân;

– Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn, học viên trong quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí;

– Cán bộ, công nhân viên chức;

– Người làm quản lý doanh nghiệp hoặc người quản lý  hợp tác xã có hưởng tiền lương;

– Người hoạt động không chuyên trách ở cơ quan xã, phường, thị trấn.

– Người làm việc ở nước ngoài đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ở Việt Nam;

2. Người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam cấp thì cũng được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của pháp luật.

3. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam không phải là đối tượng của khoản 1 và từ đủ 15 tuổi trở lên.

4. Người sử dụng lao động là đối tượng phải tham gia BHXH bắt buộc bao gồm: các cơ quan nhà nước, đơn vị hành chính sự nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác, các tổ chức quốc tế có hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác hay cá nhân có thuê mướn, sử dụng người lao động theo hợp đồng lao động.

5. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cá nhân có liên quan đến bảo hiểm xã hội.

Các đối tượng tại các khoản 1, 2 và 3 trên đây gọi chung là người lao động.

Trên đây là các bước trong việc đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào hãy liên hệ ngay tới Hotline (028) 3820 1213  hoặc gửi mail qua hòm thư tư vấn info@wacontre.com để được tư vấn và hỗ trợ nhanh chóng. Với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, Dịch vụ ketoan.wacontre.com luôn sẵn sàng phục vụ quý khách hàng một cách nhiệt tình và hiệu quả nhất. (Đối với khách hàng Nhật Bản có thể liên hệ qua Hotline: (050) 5534 5505).