Tính lương

HƯỚNG DẪN ĐẦY ĐỦ CÁCH TÍNH LƯƠNG NĂM 2020

Tiền lương luôn là một vấn đề được các doanh nghiệp quan tâm hàng đầu. Vậy làm thế nào để tính lương đúng theo quy định của Pháp luật Việt Nam thì mời các bạn theo dõi bài viết sau đây.

MỨC LƯƠNG CƠ SỞ VÀ MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG NĂM 2020

Mức lương cơ sở của năm 2020

tang-luong-co-so-tu-1/7/2020

Theo Nghị quyết 86/2019/QH14 của Quốc hội thì  mức lương cơ sở sẽ được điều chỉnh tăng thêm 110.000 đồng/tháng từ ngày 01/07/2020. Trong đó, tăng lương cơ sở từ 1.490.000 triệu đồng/tháng lên 1.600.000 đồng/tháng từ ngày 01/07/2020. Lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng với đối tượng do ngân sách Nhà nước bảo đảm và trợ cấp ưu đãi, người có công với cách mạng cũng tăng theo mức tăng lương cơ sở.

Tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19 đến tình hình kinh tế, xã hội và cân đối ngân sách của Nhà nước nên trước mắt chưa điều chỉnh lương cơ sở từ 01/07/2020.

Hiện nay, mức lương cơ sở vẫn đang áp dụng là 1.490.000 đồng/tháng theo quy định tại Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/05/2019 và mức điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đang áp dụng theo quy định tại Nghị định số 44/2019/NĐ-CP ngày 20/05/2019 của Chính phủ.

Mức lương tối thiểu vùng của năm 2020

muc-luong-toi-thieu-vung-nam-2020

Mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ 01/01/2020 tăng từ 150.000 đồng – 240.000 đồng/tháng tùy theo từng vùng, cụ thể như sau:

– Người lao động làm việc ở các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn vùng I: 4.420.000 đồng/tháng

– Người lao động làm việc ở các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn vùng II: 3.920.000 đồng/tháng 

– Người lao động làm việc ở các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn vùng III: 3.430.000 đồng/tháng 

– Người lao động làm việc ở các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn vùng IV: 3.070.000 đồng/tháng 

 Mức lương tối thiểu vùng quy định  này là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương, trong đó mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, đảm bảo đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành công việc đã thỏa thuận phải bảo đảm:

a) Không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất;

b) Cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc đòi hỏi người lao động đã qua học nghề, đào tạo.

CÁCH TÍNH LƯƠNG THEO HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG CỦA MỖI DOANH NGHIỆP

Hiện nay có 5 hình thức trả lương bao gồm: Trả lương theo thời gian, sản phẩm, Lương Khoán, theo doanh thu, theo thỏa thuận giữa hai bên. Với mỗi hình thức trả lương này lại có cách tính lương khác nhau.

cach-tinh-luong-trong-doanh-nghiep

Hình thức trả lương theo thời gian:

Trả Lương theo thời gian là hình thức trả lương cho người lao động theo thời gian làm việc như: theo giờ, theo ngày hoặc theo tháng.

Thực tế trong các DN có 2 cách tính lương như sau:

Cách 1: Lương tháng = (Lương + Phụ cấp)/ngày công chuẩn của tháng* số ngày làm việc thực tế

Với cách này thì lương mỗi tháng của người lao động thường sẽ là một con số cố định, chỉ giảm xuống nếu người lao động có nghỉ không hưởng lương, số tiền trừ cho mỗi ngày nghỉ không lương là cố định bằng nhau, nghỉ bao nhiêu ngày thì người lao động bị trừ bấy nhiêu tiền và ngược lại tháng nào đi làm đủ ngày công thì hưởng đủ mức tiền lương theo như quy định của doanh nghiệp.

Cách 2: Lương tháng = ((Lương + Phụ cấp nếu có)/26) * ngày công thực tế làm việc

Theo cách tính lương này lương tháng của người lao động  không còn là con số cố định vì ngày công chuẩn hàng tháng khác nhau, ví dụ tháng có tháng 28, 30, 31 ngày thì sẽ có tháng công chuẩn tương ứng là 24 ngày, 26 ngày hoặc 27 ngày.

Với cách trả lương theo thời gian này thì khi người lao động nghỉ không hưởng lương họ nên cân nhắc xem nghỉ tháng nào để thu nhập của họ ít ảnh hưởng nhất, tuy nhiên điều này có thể ảnh hưởng tới tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp khi nhiều nhân viên ồ ạt cùng chọn nghỉ vào những tháng có ngày công chuẩn lớn nhằm giảm tiền công bị trừ.

Do đó,  Lương tháng tính theo cách 2 không ổn định được lương cho NLĐ. Hai cách tính lương này sẽ cho ra hai kết quả lương khác nhau. Việc tính lương theo cách nào doanh nghiệp sẽ thể hiện rõ trên Hợp đồng lao động hoặc trong quy chế lương thưởng của công ty.

 Hình thức trả lương theo sản phẩm

Là hình thức tính trả lương cho người lao động theo số lượng và chất lượng sản phẩm hoặc công việc mà người lao động đã hoàn thành. Đây là hình thức trả lương gắn chặt tiền lương với năng suất lao động, hình thức này góp phần vào việc khuyến khích người lao động nâng cao năng suất lao động, góp phần tăng sản phẩm và chất lượng sản phẩm cho doanh nghiệp.

Lương sản phẩm = Số lượng sản phẩm làm ra x Đơn giá một sản phẩm 

 Hình thức trả Lương Khoán:

Trả Lương khoán là cách trả lương khi người lao động hoàn thành khối lượng công việc theo đúng yêu cầu của doanh nghiệp.

Lương khoán = Mức lương khoán * tỷ lệ % hoàn thành công việc được khoán

 Hình thức trả Lương theo doanh thu:

Là hình thức trả lương mà thu nhập người lao động phụ thuộc vào doanh số đạt được theo mục tiêu doanh số và chính sách lương doanh số của công ty. Hình thức này thường áp dụng cho nhân viên kinh doanh, nhân viên bán hàng… những bộ phận liên quan trực tiếp đến doanh thu.

Các hình thức lương theo doanh thu bao gồm: Lương theo doanh số cá nhân đạt được trong tháng, theo doanh số cả nhóm đạt được và các hình thức thưởng kinh doanh khác nữa.

Hình thức trả lương theo thỏa thuận

Là hình thức trả lương theo thỏa thuận về thời hạn trả lương giữa hai bên ký HĐLĐ. Có thể là trả lương theo tháng, theo tuần, theo ngày, theo giờ hoặc nếu trả lương trong thời hạn nhiều tháng thì hàng tháng được ứng lương theo khối lượng công việc đã làm trong tháng.

Trên đây là cách tính lương mới nhất  năm 2020 bạn có thể tham khảo. Để tìm hiểu nhiều thông tin về quy định của pháp luật về lương, thưởng bạn có thể xem tại đây!