Bảo hiểm xã hội

BẢO HIỂM XÃ HỘI TRỢ CẤP COVID0

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG

THEO NGHỊ QUYẾT 116/NQ-CP

1. Đơn vị sử dụng lao động nộp hồ sơ (người đang làm việc tại đơn vị).

1.1. IVAN

Sử dụng phần mềm kê khai của các nhà IVAN để kê khai và nộp hồ sơ đối với dịch vụ công: Hỗ trợ người tham gia Bảo hiểm thất nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (600l).

1.2. Cổng dịch vụ công của BHXH Việt Nam

Bước 1. Đăng nhập Cổng dịch vụ công của BHXH Việt Nam tại địa chỉ https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn bằng tài khoản đã đăng ký.

Bước 2. Chọn “Kê khai hồ sơ”, màn hình hiển thị hiển thị như sau:

Bước 3: Chọn dịch vụ công Hỗ trợ người tham gia Bảo hiểm thất nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (600l):

Bước 4: Chọn “Kê khai”, sau đó chọn: “Xác nhận” kỳ kê khai để mở màn hình kê khai hồ sơ:

Bước 5. Thực hiện gửi kèm mẫu số 01 như hình sau và chọn Xác nhận:

Bước 6. Chọn Kê khai

Bước 7. Chọn Xác nhận:

Bước 8. Thực hiện ký và gửi hồ sơ, màn hình hiển thị yêu cầu nhập mã PIN của chứng thư số:

Sau khi nhập đúng mã PIN, hệ thống xuất hiện thông báo nộp hồ sơ thành công:

2. Người lao động (đã nghỉ việc)

2.1. VSSID

Bước 1. Đăng nhập ứng dụng VssID

Bước 2. Chọn menu Dịch vụ công

Bước 3. Chọn dịch vụ công Hỗ trợ COVID-19 theo Nghị quyết 116/NQ-CP (Hỗ trợ người tham gia bảo hiểm thất nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19).

Bước 4. Kiểm tra lại thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) chưa được tính hưởng trợ cấp thất nghiệp (số tháng)

Bước 5. Lựa chọn hình thức nhận hỗ trợ (Tiền mặt tại cơ quan BHXH hoặc Tài khoản Ngân hàng).

Trường hợp chọn nhận hỗ trợ qua tài khoản ngân hàng, điền/chọn các thông tin sau:

– Số tài khoản của người đề nghị nhận hỗ trợ.

– Chọn ngân hàng (chi nhánh ngân hàng).

Bước 6. Chọn cơ quan tiếp nhận hồ sơ, bấm nút Gửi

Bước 7. Nhập mã OTP, bấm Xác nhận để gửi hồ sơ

2.2. Cổng dịch vụ công của BHXH Việt Nam

Bước 1. Đăng nhập Cổng dịch vụ công của BHXH Việt Nam tại địa chỉ https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn bằng tài khoản đã đăng ký.

Bước 2. Chọn mục “Kê khai hồ sơ”, màn hình hiển thị danh sách các dịch vụ công để kê khai như sau:

Bước 3: Tại màn hình: “Danh sách thủ tục”, chọn mã thủ tục 653 – Hỗ trợ người tham gia Bảo hiểm thất nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và chọn Kê khai:

Bước 4: Kê khai hồ sơ:

Thực hiện chọn: “Kê khai” hệ thống sẽ kiểm tra thông tin quá trình tham gia của theo mã số BHXH để hiển thị các thông tin như sau:

Chọn các giấy tờ đính kèm:

Bước 5. Nộp hồ sơ: Nhập mã xác nhận như hình sau:

Nhập OTP để xác thực:

Sau khi thực hiện xác nhận thành công hệ thống có thông báo nộp hồ sơ thành công và như vậy là hồ sơ của cá nhân được gửi đến cơ quan BHXH thành công.

CÁC BƯỚC XỬ LÝ MẪU SỐ 01a

  1. Nhận mẫu số 01a từ BHXH

Người lao động sau không lập mẫu số 02 (hồ sơ 600L) hoặc mẫu số 03 (hồ sơ 600M):

  • Không thuộc đối tượng nhận trợ cấp tại đơn vị: Đã nghỉ việc báo giảm từ tháng 09/2021 trở về trước, người đã hưởng chế độ hưu trí từ ngày 30/09/2021 trở về trước (còn trong danh sách mẫu số 01a do đơn vị báo giảm trễ).
  • Trường hợp tạm dừng chưa lập hồ sơ: báo KL, TS, OĐ tại thời điểm 30/09/2021 (kể cả có trong danh sách mẫu số 01a) chờ ý kiến của Bộ Lao động.

Số tháng BHTN trên mẫu số 01a bao gồm cả quá trình tham gia nơi khác kể cả chưa chốt sổ. Số tháng BHTN không được tính: đơn vị nợ BHTN tính đến ngày 30/09/2021, báo tăng lao động trễ sau ngày 30/09/2021. 

Đơn vị phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của tất cả thông tin tại Mẫu số 02, Mẫu số 03. Trường hợp sau khi chi trả trợ cấp mà phát hiện sai sót cơ quan BHXH sẽ tính mức hưởng mới theo thời gian đóng BHTN đã được xác định lại; thanh toán bổ sung hoặc thu hồi phần chênh lệch của mức hưởng mới so với mức hưởng NLĐ đã nhận. Đơn vị phối hợp với cơ quan BHXH thực hiện thu hồi tiền chi sai của NLĐ. Trường hợp không thu hồi được đơn vị phải bồi hoàn tiền cho cơ quan BHXH.

  1. Lập mẫu số 02 hoặc mẫu số 03

Mẫu số 02: Dành cho người không thay đổi số tháng tham gia BHTN, tháng tham gia BHTN thực tế có khác nhưng không làm thay đổi mức hưởng.

Nhập thông tin tài khoản, mã ngân hàng của đơn vị và người lao động (có danh mục đinh kèm mẫu số 01) vào mẫu số 01a.

Lưu ý: Thay đổi tử CMND sang thẻ CCCD không cần điều chỉnh (sau này lập hồ sơ 608 không cần làm ngay). Bổ sung, thay đổi số điện thoại, sai số CMND/thẻ CCCD, sai họ tên lập hồ sơ 608 trước. Cập nhật thông tin đúng vào file mẫu số 02, file mẫu số 01a. Đơn vị có thể nộp thành nhiều đợt. 

Lập hồ sơ điện tử 600L đính kèm 2 file excel (mẫu số 02 và 01a), ko cần in, ký đóng đấu.

Trường hợp lao động có trong danh sách mẫu số 01a nhưng đã nghỉ việc trước ngày 30/09/2021 (do đơn vị báo giảm lao động trễ) không được đưa vào mẫu số 02. Trường hợp nghỉ ốm đau, thai sản tại thời điểm 30/9/2021 (nghỉ trên 14 ngày trong tháng 9/2021) không được đưa vào mẫu số 02 hoặc mẫu số 03, chờ hướng dẫn từ Bộ Lao động.

Trường hợp cột ghi chú người lao có nhiều sổ nếu số sổ BHXH ghi trong đó không phải của người lao động thì bỏ qua. Đúng thì làm hồ sơ gộp sổ trước khi lập mẫu số 02 hoặc mẫu số 03.

Trường hợp cột ghi chú người lao động đã nghỉ hưu nếu đúng không được đưa vào mẫu số 02 hoặc mẫu số 03.

Trường hợp cột ghi chú người lao động đã hưởng BHTN nếu số tháng BHTN đã cắt thời gian hưởng thì bỏ qua, nếu sai chuyển sang lập mẫu số 03. Mỗi tháng đã hưởng BHTN trừ đi 12 tháng đóng.

Mẫu số 03: Dành cho người thay đổi số tháng tham gia BHTN (làm thay đổi mức hưởng).

Nhập thông tin tài khoản, mã ngân hàng của đơn vị và người lao động (có danh mục đinh kèm mẫu số 01) vào mẫu số 01a. Cập nhật thông tin đúng vào file mẫu số 03, cột 9 file mẫu số 01a.

Lập hồ sơ điện tử 600M đính kèm 2 file excel (ko cần in, ký đóng đấu).

Trường hợp lao động có trong danh sách mẫu số 01a nhưng đã nghỉ việc trước ngày 30/09/2021 (do đơn vị báo giảm lao động trễ) không được đưa vào mẫu số 02. Trường hợp nghỉ ốm đau, thai sản tại thời điểm 30/9/2021 (nghỉ trên 14 ngày trong tháng 9/2021) không được đưa vào mẫu số 03, chờ hướng dẫn từ Bộ Lao động.

Trường hợp cột ghi chú người lao có nhiều sổ nếu số sổ BHXH ghi trong đó không phải của người lao động thì bỏ qua. Đúng thì làm hồ sơ gộp sổ trước khi lập mẫu số 03.

Trường hợp cột ghi chú người lao động đã nghỉ hưu nếu đúng không được đưa vào mẫu số 03.

Cách tra cứu quá trình tham gia BHTN:

Xem trên sổ BHXH đã chốt đơn vị trước + VssID (thời gian trên sổ và app trùng thì tính 1 lần).

Lỗi ghi chúXử lý (bỏ qua là hợp lệ)
Đã hưởng BHTNTrừ số tháng BHTN, mỗi tháng hưởng trừ 12 tháng đóng, nếu đã trừ thì bỏ qua
Đã hưởng BHXH 1 lần;Bỏ qua 
Đã hưởng hưu, Đã hưởng hưu trí, tử tuất trước ngày **/**/****;Đúng hưu trí không đưa vào mẫu số 02 hoặc mẫu số 03
Đang nghỉ TSKhông đưa vào mẫu số 02 hoặc mẫu số 03 chờ hướng dẫn
Không có số CMT/CCCD;Lập 608 bổ sung cmnd/cccd
Trùng họ tên không dấu + ngày sinh trong CSDL đã tập hợp với mã số bhxh: *********;Đơn vị báo NLĐ kiểm tra:
– Số sổ ********** nếu đúng của người lao động lập 621. Sau gộp sổ xong lập 600M.- Nếu không phải của NLĐ lập mẫu 600L.
Trùng số CMT/CCCD trong CSDL đã tập hợp với mã số bhxh: **********;
Trùng số điện thoại trong CSDL đã tập hợp với mã số bhxh: **********;Số điện thoại sai lập 608, đúng bỏ qua, không có để trống.
– Số sổ ********** nếu đúng của người lao động lập 621. Sau gộp sổ xong lập 600M.- Nếu số sổ ********** không phải của NLĐ lập mẫu 600L.