Tính lương

TỔNG QUAN VỀ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁCH TÍNH LƯƠNG

Theo Nghị quyết 86/2019/QH14 của Quốc hội thì  mức lương cơ sở sẽ được điều chỉnh tăng thêm 110.000 đồng/tháng từ ngày 01/07/2020. Trong đó, tăng lương cơ sở từ 1.490.000 triệu đồng/tháng lên 1.600.000 đồng/tháng từ ngày 01/07/2020. Lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng với đối tượng do ngân sách Nhà nước bảo đảm và trợ cấp ưu đãi, người có công với cách mạng cũng tăng theo mức tăng lương cơ sở.

Tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19 đến tình hình kinh tế, xã hội và cân đối ngân sách của Nhà nước nên trước mắt chưa điều chỉnh lương cơ sở từ 01/07/2020.

Hiện nay, mức lương cơ sở vẫn đang áp dụng là 1.490.000 đồng/tháng theo quy định tại Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/05/2019 và mức điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đang áp dụng theo quy định tại Nghị định số 44/2019/NĐ-CP ngày 20/05/2019 của Chính phủ.

1.Cách tính lương

Tiền lương luôn là một vấn đề nóng, được quan tâm hầu khắp các doanh nghiệp hiện nay. Đó là lý do việc quản lý C&B (Compensation & Benefits) là mảng khó nhất của nhân sự. Các quản lý nhân sự của các công ty dù lớn hay nhỏ đều cần nắm rõ quy định, nguyên tắc tính lương theo luật pháp Việt Nam và hiểu rõ các hình thức trả lương để lựa chọn chiến lược phù hợp với mô hình của từng doanh nghiệp.

CÁCH TÍNH LƯƠNG NĂM 2020 

– Hiện nay có 5 hình thức trả lương bao gồm: Trả lương theo thời gian, sản phẩm, Lương Khoán, theo doanh thu, theo thỏa thuận giữa hai bên. Với mỗi hình thức trả lương này lại có cách tính lương khác nhau. Tất cả những hình thức trả lương đều phải đảm bảo theo nguyên tắc chính xác cũng như đúng thời hạn cho dù hình thức trả lương có khác nhau hay riêng biệt như thế nào đi chăng nữa.

– Công thức tính lương sẽ khác nhau và khó khăn hơn đối với những doanh nghiệp có số lượng công nhân viên chức lớn hay áp dụng cùng một lúc nhiều công thức tính lương cho từng bộ phận. Nhưng nếu như doanh nghiệp có thể sử dụng một app hoặc 1 team kế toán giỏi thì những vấn đề đó sẽ hoàn toàn giải quyết được. 

CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG CHO DOANH NGHIỆP