Tính lương

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THANG BẢNG LƯƠNG ĐÚNG QUY ĐỊNH NĂM 2020

Mục đích và trách nhiệm của việc xây dựng thang bảng lương là gì? Hồ sơ đăng ký thang bảng lương gồm những gì? Cách doanh nghiệp xây dựng thang bảng lương như thế nào? Bạn hãy xem bài viết sau đây để trả lời được câu hỏi này nhé.

huong-dan-xay-dung-thang-bang-luong

MỤC ĐÍCH VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA DOANH NGHIỆP KHI XÂY DỰNG THANG BẢNG LƯƠNG

Theo Điều 93 của Bộ Luật Lao Động quy định về Xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động thì người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng người lao động, thỏa thuận mức lương ghi trong hợp đồng lao động và theo đó trả lương cho người lao động.

Lưu ý: Đối với doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động được miễn thủ tục gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp quận/huyện nơi đặt cơ sở thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG CỦA DOANH NGHIỆP

thu-tuc-dang-ky-thang-bang-luong

  • Trình tự thực hiện:

Bước 1: Doanh nghiệp tự xây dựng thang lương, bảng lương theo quy định do Chính phủ ban hành và gửi thang bảng lương này tới phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp quận/huyện.

Bước 2: phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp quận/huyện tiếp nhận thang lương, bảng lương doanh nghiệp đăng ký. Trường hợp phòng Lao động Thương binh và Xã hội phát hiện thang lương, bảng lương của doanh nghiệp có vi phạm các nguyên tắc do Chính phủ quy định thì thông báo cho doanh nghiệp lỗi sai để sửa đổi và bổ sung theo đúng quy định.

  •  Phương  thức gửi hồ sơ: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến phòng Lao động Thương binh và Xã hội.
  • Thành phần hồ sơ: Thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp đã xây dựng theo quy định.
  • Đối tượng thực hiện: Người sử dụng lao động có sử dụng từ 10 người lao động trở lên trong doanh nghiệp.
  • Cơ quan giải quyết hồ sơ: phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp quận/huyện.
  • Căn cứ pháp lý 

– Căn cứ theo Bộ luật Lao động 2012;

– Căn cứ theo Nghị định chính phủ số 121/2018/NĐ-CP ban hành về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 49/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động năm 2012.

HỆ THỐNG THANG BẢNG LƯƠNG CỦA DOANH NGHIỆP TỰ XÂY DỰNG

1. Công văn đề nghị đăng ký hệ thống thang lương,  bảng lương (ghi rõ địa chỉ, số điện thoại người liên hệ)

2. Hệ thống thang lương, bảng lương doanh nghiệp tự xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung thang lương đã có sẵn.

3. Bảng tiêu chuẩn áp dụng đối với từng chức danh hoặc nhóm chức danh, ngành nghề, công việc trong thang lương, bảng lương (quy định rõ các tiêu chuẩn và điều kiện về trình độ chuyên môn, tin học, ngoại ngữ , kinh nghiệm yêu cầu về công việc đối với từng chức danh trong công ty).

4. Quyết định ban hành hệ thống thang lương, bảng lương áp dụng trong doanh nghiệp

5. Ý kiến tham gia của ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc ban chấp hành lâm thời (trường hợp không có công đoàn thì lấy ý kiến tham gia của toàn thể người lao động trong doanh nghiệp).

 => Nơi tiếp nhận  hồ sơ: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Quận/Huyện 

Lưu ý : Khi xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương các doanh nghiệp cần đọc kỹ và tuân thủ đúng các văn bản sau:

– Nghị định số 90/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về mức lương tối thiểu vùng cho các doanh nghiệp và tổ chức năm 2020 của người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Chi tiết bạn có thể xem tại đây:Mức lương tối thiểu vùng năm 2020

– Thang lương, bảng lương phải có số bậc, khoảng cách giữa các bậc lương phải đảm bảo để khuyến khích người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm, phát triển tài năng, chênh lệch giữa 2 bậc liền kề thấp nhất bằng 5%. 

– Trước khi tiến hành đăng ký hệ thống thang bảng lương, doanh nghiệp phải làm thủ tục đăng ký sử dụng lao động của doanh nghiệp tại phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận/huyện. Nộp cùng Khai trình và Thang bảng lương của doanh nghiệp.

MẪU THANG BẢNG LƯƠNG THAM KHẢO

Tên đơn vị: Công ty TNHH …CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc
Mã số thuế: …, ngày… tháng…năm 2020

HỆ THỐNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG

I/- MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU :

Mức lương tối thiểu vùng  doanh nghiệp áp dụng hiện tại: 4.800.000 đồng/tháng.

II/- HỆ THỐNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG:

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

BẬC LƯƠNG
IIIIIIIVVVIVII
1. Nhóm ban lãnh đạo
Mức Lương          9,068,2869,521,7009,997,78510,497,67511,022,55811,573,68612,152,370
2. Nhóm quản lý
Mức Lương7,084,5987,438,8287,810,7708,201,3088,61,3749,041,9429,494,039
3. Nhóm chức danh chuyên môn
Mức Lương5,855,0406,147,7926,455,1826,777,9417,116,8387,472,6807,846,314
4. Nhóm nhân viên kỹ thuật 
Mức Lương5,136,0005,392,8005,662,4405,945,5626,242,8406,554,9826,882,731
5. Nhân viên văn phòng, tạp vụ
Mức Lương4,800,0005,040,,0005,292,0005,556,6005,834,4306,126,1526,432,459

…, ngày … tháng … năm 2020

                                                                                                                                                                      GIÁM ĐỐC 

                                                                                                                                                                  (Ký tên và đóng dấu)

Thang bảng lương này xây dựng theo nguyên tắc:Nguyên tắc 1: Dựa trên mức lương tối thiểu vùng là bậc thấp nhất
Nguyên tắc 2: Các bậc thợ phải cách nhau ít nhất 5%
Nguyên tắc 3: Các công việc được đào tạo, qua đào tạo (kể cả là trường lớp, hoặc là công ty tự đào tạo) cũng phải nhân thêm 7%
Nguyên tắc 4: Phân nhóm lao động

Thông qua bài viết này chắc hẳn bạn cũng nắm được các bước để đăng ký thang bảng lương theo quy định mới nhất năm 2020 rồi nhỉ.  Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các quy định khác có thể xem thêm tại đây để nắm bắt rõ thông tin hơn.