Dịch Vụ Kế Toán ,Báo Cáo Thuế

Dịch vụ
kế toán nội bộ

Trang chủ

Kế toán nội bộ

Các dịch vụ của kế toán nội bộ

Kế toán thu chi

Cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác Thu – Chi – Tồn quỹ tiền mặt vào Sổ Quỹ. Thực hiện đúng quy định và trách nhiệm về quản lý tiền mặt. Chi tiết:
- Cập nhật đầy đủ chính xác kịp thời Thu – Chi – Tồn quỹ tiền mặt vào sổ quỹ, báo cáo khi cần cho GĐ và KTT.
- Thực hiện đúng quy định về trách nhiệm và quản lý quỹ tiền mặt.
- Lập chứng từ Nhập – Xuất hàng căn cứ vào chứng từ ghi sổ theo dõi và quản lý luồng hàng qua kho lên báo cáo nhập – xuất – tồn hàng.

KẾ TOÁN BÁN HÀNG

Nhận đề nghị xác nhận công nợ với KH, nhà cung cấpXác nhận hóa đơn bán hàng, chứng từ thanh toán.Theo dõi, kiểm tra, lập báo cáo, lập bút toán công nợ. Công nợ tạm ứng và công nợ ủy thác
Chi tiết:
- Nhập số liệu bán hàng, mua hàng vào phần mềm kế toán.
- Vào bảng kê chi tiết các hóa đơn bán hàng và tính tổng giá trị hàng đã bán, thuế GTGT (nếu có) trong ngày.
- Tổng hợp số liệu bán hàng, mua hàng hàng ngày
- Xác nhận hóa đơn bán hàng, chứng từ thanh toán.

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG

Soạn hợp đồng lao động, quản lý hợp đồng.Xây dựng quy chế lương và các tính lương. Thanh toán lương, quản lý và theo dõi các chế độ bảo hiểm
Chi tiết:
- Mở tài khoản tại ngân hàng, lập ủy nhiệm chi, séc rút tiền, nộp tiền vào tài khoản.
- Căn cứ vào quy định của doanh nghiệp kế toán soạn thảo hợp đồng lao động (HĐLĐ), quản lý HĐLĐ. Xây dựng quy chế lương, cách tính lương và thanh toán lương. Quản lý và theo dõi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

KẾ TOÁN KHO

Lập chứng từ xuất – nhập hàng và quản lý luồng hàng qua kho, lên báo cáo nhập – xuất – tồn hàng.
Chi tiết:
- Thực hiện việc đối chiếu với thủ kho về số lượng xuất – tồn – trong ngày. Nhận đề nghị xác nhận công nợ với khách hàng, nhà cung cấp.
- Kiểm tra đối chiếu số liệu mua bán hàng trên phần mềm với số liệu kho và công nợ


KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

Lập ủy nhiệm chi, séc rút tiền, nộp tiếng vào tài khoảnCăn cứ vào chứng từ liên quan, cuối tháng đối chiếu với sổ phụ ngân hàng và quản lý tiền tại ngân hàng
Chi tiết:
- Mở tài khoản tại ngân hàng, lập ủy nhiệm chi, séc rút tiền, nộp tiền vào tài khoản.
- Căn cứ vào quy định của doanh nghiệp kế toán thanh toán lập đề nghị, tạm ứng, hoàn ứng và thanh toán, căn cứ vào chứng từ mở sổ theo dõi các khoản tạm ứng thanh toán và đối chiếu công nợ.

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Ghi chép, phản ánh tổng quát trên tài khoản, số kế toán, các báo cáo tài chính
Chi tiết:
- Kiểm tra công nợ.
- Theo dõi tình hình thanh toán của khách hàng
- Lập bút toán kết chuyển công nợ, hàng hóa, dịch vụ với các chi nhánh/ Công ty.
- Thực hiện các nghiệp vụ kế toán phát sinh tại công ty

Bảng giá dịch vụ

Tuỳ vào nhu cầu của Bạn, Chúng tôi đem đến một dịch vụ kế toán trọn gói với chi phí hợp lý nhất. 96,8% khách hàng theo khảo sát đánh giá mức giá dịch vụ của chúng tôi là hợp lý và tương xứng với chất lượng cung cấp.

Gói khởi nghiệp

( Gói cơ bản )
499.999 VNĐ
 • Tư vấn thuế cơ bản
 • Báo cáo thuế VAT hàng /Quý
 • Quản lý sổ sách

01->05 hóa đơn

500.000 VNĐ

06->20 hóa đơn

1.000.000 VNĐ

21->50 hóa đơn

2.000.000 VNĐ

51->100 hóa đơn

3.000.000 VNĐ

150->200 hóa đơn

4.000.000 VNĐ

Tính lương, thuế TNCN/người

500.000 VNĐ

Tư vấn các vấn đề BHXH, thai sản, đau ốm

600.000 VNĐ

Soạn & lập HĐLĐ

300.000 VNĐ

Quyết toán PIT

 

Uỷ quyền công ty quyết toán

700.000 VNĐ/người

Cá nhân tự quyết toán

500.000 VNĐ/người

Gói chuyên nghiệp

( Kế toán trọn gói )
1.999.999
VNĐ
 • Tư vấn thuế cơ bản(Chat/Call)
 • Báo cáo thuế VAT hàng /Quý
 • Quản lý sổ sách
 • 01 ->20 hoá đơn (Miễn phí)
 • Tư vấn các vấn đề BHXH, Thai sản, đau ốm (miễn phí 3 người/năm)

21->50 hóa đơn

1.000.000 VNĐ

51->100 hóa đơn

2.000.000 VNĐ

150->200 hóa đơn

3.000.000 VNĐ

Tính lương, thuế TNCN/người

300.000 VNĐ

Tư vấn các vấn đề BHXH, thai sản, đau ốm

600.000 VNĐ

Soạn & lập HĐLĐ

300.000 VNĐ

Quyết toán PIT

 

Uỷ quyền công ty quyết toán

700.000 VNĐ/người

Cá nhân tự quyết toán

500.000 VNĐ/người

Gói đặc biệt

( Gói combo )
4.999.999
VNĐ
 • Tư vấn thuế cơ bản(Chat/Call)
 • Báo cáo thuế VAT hàng /Quý
 • Quản lý sổ sách
 • 01 -> 100 hoá đơn (Miễn phí/tháng)
 • Tính lương, thuế TNCN/người (Miễn phí 10 người)
 • Tư vấn các vấn đề BHXH, Thai sản, đau ốm (miễn phí 5 người/năm)
Popular

150->200 hóa đơn

1.000.000 VNĐ

Tính lương, thuế TNCN/người

300.000 VNĐ

Tư vấn các vấn đề BHXH, Thai sản, đau ốm

600.000 VNĐ

Soạn & lập HĐLĐ

300.000 VNĐ

Quyết toán PIT

 

Uỷ quyền công ty quyết toán

700.000 VNĐ/người

Cá nhân tự quyết toán

500.000 VNĐ/người