Bảng giá dịch vụ công ty nước ngoài

Về cơ bản, làm kế toán cho loại hình doanh nghiệp nào cũng như nhau cả. Các nghiệp vụ thực hiện vẫn không thay đổi Có nhiều vị trí kế toán trong doanh nghiệp. Tuỳ theo quy mô mà doanh nghiệp có thể sở hữu nhiều kế toán hoặc 01 kế toán tổng hợp. Vị trí kế toán tổng hợp thông thường có ở doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp mới thành lập. Để làm kế toán tổng hợp, kế toán viên phải có nền tảng kiến thức vững chắc trong nhiều khía cạnh khi làm kế toán. Vậy nên, đây là lý do hàng đầu mà các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nước ngoài đã chọn thuê ngoài kế toán để đảm bảo thực hiện tất cả các nghiệp vụ đúng quy định

NỘI DUNG CÔNG VIỆCCÔNG TY VIỆT NAMCÔNG TY NƯỚC NGOÀI
1. Nhận chứng từ hóa đơn từ doanh nghiệp
2. Ghi sổ bút toán, lập sổ sách kế toán chi tiết và tổng hợp
3. Lập báo cáo thuế hàng quý (VAT, CIT, PIT).
4. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
5. Trao đổi và tư vấn số liệu hàng kỳ.
6. Lập BCTC cuối năm.
7. Lập quyết toán thuế doanh nghiệp cuối năm.
8. Thông báo khách hàng số thuế phải nộp khi phát sinh.
9. Thay mặt doanh nghiệp làm việc với cơ quan thuế.
10. Hỗ trợ kiểm toán.
11. Báo cáo DPI.
12. Đăng kí kế toán trưởng.
CÁC CÔNG VIỆC KẾ TOÁN VIỆT NAM
VÀ NƯỚC NGOÀI
NGOÀI RA DỊCH VỤ NƯỚC
NGOÀI CẦN THÊM
1. Nhận chứng từ hóa đơn từ doanh nghiệp1. Nhận chứng từ hóa đơn từ doanh nghiệp
2. Ghi sổ bút toán, lập sổ sách kế toán chi tiết và tổng hợp2. Ghi sổ bút toán, lập sổ sách kế toán chi tiết và tổng hợp
3. Lập báo cáo thuế hàng quý (VAT, CIT, PIT).3. Lập báo cáo thuế hàng quý (VAT, CIT, PIT).
4. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.4. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
5. Trao đổi và tư vấn số liệu hàng kỳ.5. Trao đổi và tư vấn số liệu hàng kỳ.
6. Lập BCTC cuối năm.6. Lập BCTC cuối năm.
7. Lập quyết toán thuế doanh nghiệp cuối năm.7. Lập quyết toán thuế doanh nghiệp cuối năm.
8. Thông báo khách hàng số thuế phải nộp khi phát sinh.8. Thông báo khách hàng số thuế phải nộp khi phát sinh.
9. Thay mặt doanh nghiệp làm việc với cơ quan thuế.9. Thay mặt doanh nghiệp làm việc với cơ quan thuế.
10. Báo cáo DPI
11. Đăng ký kế toán trưởng
12. Hỗ trợ kiểm toán
DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ CHO CÔNG TY NƯỚC NGOÀI (THÁNG)
Nội dung công việcSố lượng hợp đồng đầu vào, đầu raGiá (VNĐ)
Nhận chứng từ hóa đơn từ doanh nghiệp.
Ghi sổ bút toán, lập sổ sách kế toán chi tiết và tổng hợp.
Lập báo cáo thuế hàng quý (VAT, CIT, PIT).
Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
Trao đổi và tư vấn số liệu hàng kỳ.
Lập BCTC cuối năm.
Lập quyết toán thuế doanh nghiệp cuối năm.
Thông báo khách hàng số thuế phải nộp khi phát sinh.
Thay mặt doanh nghiệp làm việc với cơ quan thuế.
Không phát sinh/ no incurred
Miễn phí 1-5 Hóa đơn
Báo cáo DPI/tháng
Đăng ký Kế Toán Trưởng
Tư vấn
Hỗ trơ kiếm toán
3.500.000
Phát sinh theo lượng hoá đơn (Tháng)
06->20 hóa đơn/invoice500.000 VNĐ
21->50 hóa đơn/invoice1.000.000 VNĐ
51->100 hóa đơn/invoice1.500.000 VNĐ
150->200 hóa đơn/invoice2.000.000 VNĐ