Bảng giá dịch vụ công ty nước ngoài

Tuỳ vào nhu cầu của Bạn, Chúng tôi đem đến một dịch vụ kế toán trọn gói với chi phí hợp lý nhất. 96,8% khách hàng theo khảo sát đánh giá mức giá dịch vụ của chúng tôi là hợp lý và tương xứng với chất lượng cung cấp.

DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ CHO CÔNG TY NƯỚC NGOÀI (THÁNG)
Nội dung công việcSố lượng hợp đồng đầu vào, đầu raGiá (VNĐ)
Nhận chứng từ hóa đơn từ doanh nghiệp.
Ghi sổ bút toán, lập sổ sách kế toán chi tiết và tổng hợp.
Lập báo cáo thuế hàng quý (VAT, CIT, PIT).
Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
Trao đổi và tư vấn số liệu hàng kỳ.
Lập BCTC cuối năm.
Lập quyết toán thuế doanh nghiệp cuối năm.
Thông báo khách hàng số thuế phải nộp khi phát sinh.
Thay mặt doanh nghiệp làm việc với cơ quan thuế.
Không phát sinh/ no incurred
Miễn phí 1-5 Hóa đơn
Báo cáo DPI/tháng
Đăng ký Kế Toán Trưởng
Tư vấn
Hỗ trơ kiếm toán
3.500.000
Phát sinh theo lượng hoá đơn
06->20 hóa đơn/invoice500.000 VNĐ
21->50 hóa đơn/invoice1.000.000 VNĐ
51->100 hóa đơn/invoice1.500.000 VNĐ
150->200 hóa đơn/invoice2.000.000 VNĐ