Bảo hiểm xã hội

HƯỚNG DẪN THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI

Theo khoản 1 điều 3 luật bảo hiểm xã hội năm 2014, khái niệm bảo hiểm xã hội được quy định như sau:

Bảo hiểm xã hội (Tên gọi tiếng anh là Social Insurance)  là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội. 

Đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu

Để đảm bảo quyền lợi cho nhân viên sau một thời gian làm việc các doanh nghiệp tiến hành lập hồ sơ nộp bảo hiểm cho các cá nhân người lao động. Dưới đây là các bước chi tiết thực hiện để tham gia bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp và giải quyết các chế độ khác của người lao động.

Kê khai bảo hiểm xã hội ban đầu

Quy trình làm hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2020 được tuân thủ theo hướng dẫn tại Quyết định số 595/QĐ-BHXH của cơ quan bảo hiểm xã hội về việc ban hành quy trình thu hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn, bệnh nghề nghiệp, cấp lại thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội.

Chế độ bảo hiểm xã hội năm 2020

Một trong những chính sách an sinh hữu ích đối với người lao động và giúp duy trì mối quan hệ giữa người lao động và đơn vị sử dụng lao động được gọi là Bảo hiểm xã hội (BHXH). Đơn vị sử dụng lao động (bao gồm tất cả những người sử dụng lao động trong những doanh nghiệp to, vừa hay nhỏ) sẽ phải chi trả 1 khoản tiền khi người lao động ốm đau hay bị mất việc do một lý do nào đó…